News
Calendar
Pressroom
CV
Biography
Pictures
Books
Articles
Top10 Lists
Contact
Links

In Defence of Global Capitalism
 
Globalisation is GoodLatest:

2012-11-09
Ny bok: Hjärnrevolutionen. Köp hos Bokus eller Adlibris.

More news ->
Podradio:
Johan om lycka
 
 
 
 

Subscribe with Bloglines

Validate!
What is RSS?


2014-04-24    
Search the site with Google:

 
 
Welcome!
I am Johan Norberg, a Swedish freelance writer and a Senior Fellow at the Cato Institute. This is my blog, where I share my latest thoughts and explain my arguments for classical liberalism, free markets and globalisation.
      

Go to the archive for permanent links to blog entries
Friday, 1/2/2013:

08:41 - FYRA FORSKARE OCH EN BEGRAVNING: 

Om någon här har följt Tino Sanandajis blogg tidigare vet ni att han gärna förklarar att han har vunnit de debatter han har deltagit i. Diskussionen om det finns forskningsstöd för att mottagarländer i allmänhet vinner på invandring är inget undantag. Fredrik Segerfeldt och jag har redan skrivit en lång, sammanfattande replik, och kommer att bena ut hans fortsatta påståenden i ett senare, sammanfattande svar, eftersom diskussionen blir helt oöverskådlig på bloggar och i kommentarsfält, men det finns en aspekt som många har frågat om, som jag ska behandla så kort jag kan.

Efter att ha varit i mailkontakt med tre forskare som diskussionen handlar om hävdar Sandaji nu att alla ”alla 3 stödjer hur jag citerade dem. Har Johan Norberg någon kommentar till detta?” (För av något outgrundligt skäl vill Tino nästan aldrig nämna min medförfattare vid namn…)

Jo, tänk för att jag har det:

 

Den första - och andra - forskaren

Sanandaji hävdar att Greg Mankiw har givit honom rätt för att Mankiw har sagt att han inte är migrationsforskare – och därför kan vi inte åberopa honom – och i stället hänvisar Mankiw honom till den verkliga experten, Pia Orrenius.

Detta är surrealism av en sort som Dalí hade funnit överdriven, för det var inte vi som åberopade Mankiw. Det var Sanandaji som gjorde det. Vi svarade att Mankiw tvärtom menade att invandring är en vinst och borde bli liberalare och använde det retoriskt för att visa att även ekonomer Sanandaji åberopade stod på vår sida. Och då är vi alltså oseriösa för att vi talar om vad Mankiw tycker, när det egentligen är Orrenius som är central. Hå, hå, jaja.

Problemet för Sanadanji är bara att Orrenius också står för motsatt ståndpunkt, och bland annat deklarerar att ”Contributions of immigrants to economic growth are enormous”.

Så Sanandaji åberopar alltså två forskare – och båda stödjer vår uppfattning, och så utropar han seger för att en av dem förklarar att han inte är migrationsforskare!

Man kommer att tänka på Pyrrhus.

 

Den tredje forskaren

Vi klagar på att Sanandaji, när han talar om förluster på invandring genom att använda ett citat från George Borjas som är så lämpligt avklippt så att man inte ser att denne finner en vinst för samhällsekonomin av invandringen på ca 6-7 miljarder dollar årligen. Nu skriver Sanandaji att ”7 miljarder är en delpost, inte den sammanlagda effekten för ekonomin som diskussionen gällde. Varför ska jag ta med en delpost?”

För att det inte är en delpost, utan själva resultatet av Borjas studie. Det är så mycket samhällsekonomin växer genom den specialisering som invandrare möjliggör (enligt en mycket enkel modell, förvisso). Att utelämna det är att utelämna hela substansen i Borjas studie – som vi använder just i ett sammanhang där vi skriver om vinster för ”mottagarlandets ekonomi”. Vi skriver tydligt att det handlar om de dynamiska effekterna på arbetsmarknaden och i ekonomin av invandrares arbete.

Men Borjas jämför också sin siffra över sådana vinster med beräkningar från annan forskning för den statsfinansiella vinsten/kostnaden för invandringen (han hävdar själv att han inte har en aning om vem han ska tro på där) och menar att höga bedömningar av kostnader gör att de infödda t o m kan förlora på invandring.

Sanandaji menar att man ska dra av denna statsfinansiella kostnad från den samhällsekonomiska vinsten för att få fram ”den sammanlagda effekten för ekonomin”, och eftersom några av bedömningarna av kostnader är större än vinsten skulle det alltså vara negativt för ekonomin med invandring.

Nationalekonomen Andreas Bergh förklarar varför det inte går att räkna så:

”’Immigration surplus’ på 7 M$ är en samhällsekonomisk vinst. ’Net fiscal costs’ är effekten på det offentliga budgetsaldot. Det är alltså inte fallet att man ska summera dessa två för att få hela den samhällsekonomiska effekten. (Borjas använder ordet ’compare’)

(Orsak: En utbetalning av skattefinansierade bidrag om X dollar ger en fiskal kostnad på X dollar, men den samhällsekonomiska kostnaden är bara snedvridningen orsakad av skatteindrivandet av X)

 När Sanandaji trots detta insisterar på att räkna så, svarar Bergh lakoniskt:

”Jag har aldrig tidigare stött på en ekonom som vill räkna så. Det är absolut inte enligt praxis.”

Men det kanske gäller andra regler om man är superekonom. Så varför tycker då Sanandaji att han ändå har vunnit debatten? För att han får ett svar från Borjas, som säger ”You are right, and they are wrong.”

Men den uppmärksamma läsaren tittar inte bara på svaret, utan också på frågan, för Sanandaji frågar Borjas om något helt annat än det ovanstående: han hävdar i sitt mail till Borjas felaktigt att jag och Segerfeldt skulle ha hävdat att den samhällsekonomiska vinsten i kronor och ören alltid är större än den statliga omfördelningen inom landet – oberoende av vilket mått på omfördelning Borjas väljer (”My opponents write that you concluded that the net effect is positive and that the economic surplus exceeds the fiscal cost”).

Men det har vi inte gjort, och det beror på vilken typ av politik som bedrivs i landet – om den skapar jobb eller utanförskap. Det är ett skäl till att vi uttryckligen skriver att ”Det är sannolikt sant att man inte kan ha helt fri invandring samtidigt som man har en välfärdsstat av svenskt snitt.”

Senare beräkningar från National Research Council tyder visserligen på att amerikanska invandrare är en statsfinansiell vinst:

”The average fiscal impact of immigrants under the baseline assumptions is positive in part because they tend to arrive at young working ages, in part because their descendants are expected to have higher skills and incomes, in part because they pay taxes for some items, such as national defense and interest on the federal debt, for which they do not impose costs, and in part because they will help to pay the public costs of the aging baby-boom generations.”

Men för all del, de beräkningarna kan förstås också diskuteras, och jag ligger nära Borjas slutsats att vi inte har en aning om vad vi ska tro på. Och ett par av de beräkningar som Borjas nämner skulle innebära att statens kostnad är större än samhällets vinst, så självfallet skulle det vara fel att utesluta möjligheten. Hade jag fått frågan så hade jag – liksom Borjas – svarat att det inte går att utesluta och att någon som påstods utesluta det hade fel (”you are right, and they are wrong”).

Det har aldrig varit vår poäng. Vår poäng är en annan – att det viktigaste och intressantaste är den samhällsekonomiska effekten, och att vi sedan genom politiska förändringar ser till att den vinsten inte används till att hålla folk i utanförskap med höga skatter och bidrag.

 

Den fjärde forskaren

Och så till slut Jan Ekberg. Sanandaji förnekar att han har lyft en av Ekbergs slutsatser (”summan av dessa effekter är mycket små eller obefintliga”) från ett område till ett annat. Om du verkligen är nyfiken på detta ska du inte lita på mig och inte lita på Sanandaji, du ska klicka på den här länken, där studien finns och undersöka själv. På sid 10 hittar man det citat Sanandaji använder:

”Ett stort antal empiriska studier från olika invandringsländer visar dock att summan av dessa effekter är mycket små eller obefintliga [min fetning]. Det finns således inte mycket stöd för att tro att efterkrigstidens invandring till Sverige skulle ha reducerat möjligheterna på arbetsmarknaden för den infödda arbetskraften i dess helhet.”

Det handlar alltså om en försumbar effekt på den inhemska arbetskraften, inte om en försumbar effekt på ekonomin i stort, som Sanandaji skrev. Först i nästa stycke tar Ekberg upp frågan om effekten på ekonomin i stort: ”Det är även tänkbart att invandring påverkar tillväxten i BNP per capita och därmed genomsnittlig inkomstnivå för infödda.” och först på sid 11 kommer slutsatsen om detta:

”Slutsatsen är att invandringens effekter på den ekonomiska tillväxten kan gå i olika riktningar. Det är också svårt att empiriskt undersöka frågan. Den empiriska forskning som finns har gett olika svar och mer forskning behövs.”

Det är en mycket mindre optimistisk slutsats än andra forskare på området har kommit fram till, men att det är svårt att studera det empiriskt och kräver mer forskning är något helt annat än att vi skulle veta att effekterna är ”mycket små eller obefintliga”.

Men Sanandaji utropar än en gång seger, för han har fått svar på ett mail till Ekberg:

”Jag tycker att du har rätt. Frågan om invandringens ekonomiska effekter är i allt väsentligt beroende om invandrarnas integration på arbetsmarknaden. … Vid svag integration på arbetsmarknaden blir tillskottet till BNP genom invandring mindre än den ökning i befolkning som invandring ger upphov till. Vi skulle i så fall få lägre BNP per capita än utan invandring. Det är också svårt att se några dynamiska effekter om invandrarna inte är på arbetsmarknaden.”

Men det är, ursäkta mig, fullkomligt självklart att vinsterna har att göra med jobb och företagande. Om folk bara kommer hit och blir skatteförsörjda ger det naturligtvis inte någon ekonomisk vinst (om inte deras barn osv gör det). ”När många lever på bidrag i stället för att jobba får de mer från staten än vad de betalar in”, som vi skriver.

Varenda en av de förklaringar som gör att invandringen är en ekonomisk vinst som vi skriver om i vår bok bygger på att invandrare arbetar. Och vi inleder hela kapitlet om reformer för att öka förvärvsfrekvens med att skriva att dessa vinster förmodligen inte gäller Sverige för ögonblicket pga att vi har så låg förvärvsfrekvens.

Om någon hade sagt att invandringen skulle ge dynamiska effekter på arbetsmarknaden även om invandrarna inte är på arbetsmarknaden hade jag sagt att den personen nog hade en screw loose. Så varför tror Jan Ekberg att vi hävdar något så obegripligt? Jag har mailat honom och frågat, och det var som jag misstänkte inte vår bok som han läst, utan referat och utbrutna citat som Sanandaji presterat.

En begravning?

Återigen, frågan om hur vi ser till att folk invandrar till arbete i stället för bidrag borde vara huvudfrågan i den här debatten, och jag är mycket nyfiken på Tino Sanandajis svar i det sammanhanget. Jag skulle gärna begrava dessa stickspår och auktoritetshänvisningar och gå vidare, men så länge Tino Sanandaji fortsätter att spotta ur sig felaktigheter och halmgubbsbeskrivningar av vad vi tycker måste vi fortsätta att visa och dokumentera det.

Tack för ert tålamod.


Thursday, 31/1/2013:

10:11 - DEBATT OM MIGRATIONENS KRAFT: 

Det har blivit intensiv debatt om min och Fredrik Segerfeldts bok Migrationens kraft efter att den invandringskritiske ekonomen Tino Sanandaji DN Debatt hävdade att vi var oseriösa som menade att invandring i allmänhet gynnar mottagarlandet. Vi svarade att Sanandaji varken korrekt redogjorde för våra åsikter eller vad forskningen säger.

Det har blivit några replikskiften vid det här laget och debatten är nog rätt svåröverskådlig för utomstående, men vi har skrivit en sammanfattning på Migro.se, där vi länkar till alla studier och artiklar som nämns. Den är lång, men vi tror att den är värd att läsa, för den säger mycket om sakfrågan och om Sanandajis debatteknik.

Sanandaji fortsätter polemiken på sin blogg, på det där specifika nätsättet som man gör när man har visats ha fel i 20 sammanhang, i tysthet överger 19, och i stället med all kraft och indignation hänger upp sig på den 20:e. Just nu genom att upprepa saker vi redan har bemött.

Bara för att ta ett exempel av många: Greg Mankiw.

Sanandaji hänvisade till denne ekonoms lärobok för att visa att invandring var problematisk. Då svarade vi att Mankiw sagt att både han och ekonomskrået anser att invandring är bra och gynnar mottagarlandet. Då svarade Sanandaji att Mankiw inte är migrationsforskare och därför är vi oseriösa som refererar till honom i denna fråga.

Sanandaji mailade t o m Mankiw och frågade om denne forskar om migration och när han fick ett nej utropade han triumferande att Mankiw därmed hade visat att vi har fel som använder honom (vilket vi alltså bara gör i polemik mot Sanandaji när denne själv använde honom som auktoritet). Den ekonom som Mankiw citerade i läroboken stödjer för övrigt också vår ståndpunkt.

Stryk under "oseriös" och diskutera med din bänkkamrat.

(Vi lär få anledning att återkomma med ett nytt sammanfattande svar så småningom.)


Sunday, 30/12/2012:

09:18 - VAD JAG GJORDE 2012: 

2012 blev bokens år för min del.

Tre stycken blev det till slut, men det är mer än det låter. En av dem var klar i utkastform redan ett år tidigare och en snabbskrevs med en synnerligen produktiv medförfattare. Och en av dem var en naturlig fortsättning på flera år av skrivande och föreläsande om dessa våra kristider – Eurokrasch : En tragedi i tre akter, en bok om eurokrisens bakgrund och troliga fortsättning. ”En skrämmande bild”, skrev Paulina Neuding i Svenska Dagbladet.

Jag fortsatte på det populärvetenskapliga spåret med Hjärnrevolutionen : Hur din intelligens påverkar allt du gör och allt du gör påverkar din intelligens, som försöker beskriva den fantastiska nya syn på hjärnan som forskningen har hittat fram till. ”Upplysande och omtumlande ” skrev Eva-Lotta Hultén i Göteborgs-Posten. Eftersom ämnet ligger långt från mina expertområden blev jag gladast över att professor Lars-Göran Nilsson letade, men inte hittade några sakfel och rekommenderade boken.

Båda har sålt bra, Eurokrasch är på väg i en andra tryckning och Hjärnrevolutionen är snart slut.

Jag var med om att försöka öppna en ny, liberal front i integrationsdebatten genom att lansera nätverket Migro. Som ett led i det arbetet avslutade Fredrik Segerfeldt och jag året med att skriva den lilla boken Migrationens kraft : Därför behöver vi öppna gränser, som poängterar att om människan och systemen krockar är det systemen som är problemet, inte människan. ”Författarna har kollat varje siffra” skrev Staffan Heimerson i Aftonbladet om vår ”lättlästa och pedagogiska lilla skrift”.

Jag skrev också i det kortare formatet. Bl a en essä om ”Frihetens författare” i en antologi till P J Anders Linders 50-årsdag – om litteraturens liberaler, från Almqvist och Geijer till Brodsky och Vargas Llosa. I en Foresantologi om integritetsfrågan gav jag mig på att beskriva den personliga sfärens historia, från de gamla grekerna, över 1500-talets England, till dagens Indonesien.

Även om vissa har försökt överdriva min betydelse för liberalismen i Centerns nya idéprogramförslag är det sant att jag bidrog på marginalen till gruppens arbete med essän Tillbaka till rötterna? om hur man skulle kunna använda trådar från den klassiska bondefriheten och landsbygdsliberalismen till att skapa en modern, jordnära liberalism.

För Obs i P1 läste jag in tre radioessäer, om lycka, intelligens respektive kapitalism. För Timbro gjorde jag en podcast om Milton Friedman. Jag gjorde också en dokumentärfilm om finanskrisen för amerikansk TV, tillsammans med bl a Martin Borgs och Henrik Devell - Europe’s Debt : America’s Crisis.

Under 2012 skrev jag ett 70-tal artiklar, om bl a Malmö, Margaret Thatcher, Hennes & Mauritz’ ”slavlöner”, kapitalismen efter krisen, EU:s fredspris, Greklands kris och den historiska debatten om invandring. Och så avslöjade jag en generande hemlighet i Metro, där jag fortsatte att skriva varje torsdag. Dessutom föreläste jag vid ett 40-tal tillfällen, på allt från ett hippieretreat i Kalifornien till en ekonomihögskola i Buenos Aires – och på en turistbuss genom Malmö, I kid you not.

Privat var det bästa att barnen, nu tre och snart sex år, fick behålla hälsan och upptäckarglädjen, och att min fine far fyllde 70 och fortfarande ger mig en rejäl match på tennisbanan. En höjdpunkt var en gemensam familjeresa till Brasilien, Argentina och Chile – särskilt bussresan över de storslagna Anderna.

Det sämsta var att min gode vän Johnny Munkhammar, avled och lämnade efter sig ett stort tomrum privat och politiskt. I samband med hans död upprättades en minnesfond som varje år ska belöna en ung person som verkar i Johnnys anda. Du kan bidra till den här.

Mitt nyårslöfte är att skriva färre böcker. 2013 tänkte jag ägna mig något mindre åt Sverige och lite mer åt USA. Men känner jag mig själv rätt blir det säkert någon bok för den svenska marknaden ändå. Det är så svårt att sluta. Och eftersom den här texten är rätt svårläst och sidan är svåruppdaterad lovar jag också att försöka fixa en ny hemsida, i alla fall om jag kan få två genier i min närhet att hjälpa mig med det.

Ett annat nyårslöfte är att hålla alla intresserade bättre informerade om vad jag gör och skriver eftersom jag just nu delar upp information och länkar mellan Facebook, Twitter och bloggen på ett helt oförutsägbart vis. Om du är en av dessa intresserade kan du registrera dig här för mitt kommande, månatliga nyhetsbrev.

Tack för 2012, kära vänner, och gott nytt år.


Monday, 17/12/2012:

12:03 - EN SAKKUNNIG TYCKER TILL OM HJÄRNREVOLUTIONEN: 

Av alla recensioner av min bok Hjärnrevolutionen: Varför din intelligens påverkar allt du gör - och allt du gör påverkar din intelligens är jag lyckligast över den som är skriven av den mest sakkunniga - professor Lars-Göran Nilsson i tidskriften Respons. Här ett utdrag: 

”Norbergs ambition är att sammanfatta vad man i dag vet om hjärnans funktion, om intelligensen och kognitiva förmågor i allmänhet och göra den akademiska forskningen känd för en bredare allmänhet. Det är en vällovlig ambition och redan här kan det sägas att Norberg lyckas mycket väl i det han företar sig.

För mig som forskare inom områdena kognitiva funktioner och de neurala funktionerna i hjärnan kopplade till dessa är naturligtvis ett primärintresse att se att texten är korrekt eller om det finns sakfel. Det skulle inte vara långsökt att förvänta sig sakfel och missuppfattningar, stora och små, när författarna har sin bakgrund i vetenskapliga områden som ligger långt vid sidan av det som forskare inom kognitiv vetenskap sysslar med.

Det är roligt och mycket imponerande att kunna konstatera att jag efter en genomläsning av texten inte har kunnat hitta direkta sakfel. En del saker skulle jag ha uttryckt på annat sätt, men det som sägs har i allmänhet bäring i refererad forskning.

Utöver detta första konstaterande är det roligt att kunna konstatera att texten är lättillgänglig utan några spetsfundigheter om detaljer rörande olika kognitiva fenomen och hjärnfunktioner. Texten borde alltså vara utmärkt för någon som vill veta mer om detta forskningsområde, men som inte känner sig beredd att försöka tränga in i de vetenskapliga originalartiklarna.

…Norbergs ambition att sammanfatta och lyfta fram kunskapsläget i dagens hjärnforskning gör att Hjärnrevolutionen blir självklar och mycket övertygande.”


Friday, 14/12/2012:

11:44 - OM SYDAMERIKA I EXPRESSEN: 

I Expressen sammanfattar jag mina intryck från Sydamerika, där undernäringen och fattigdomen nästan har halverats. Men det tog ett halvt sekel för regionen att komma tillbaka, vilket gör den till en varning för Europa. Beslut fattade mitt i en kris kan förändra intressen och förväntningar på ett sätt som man kan få leva med under lång tid.


Thursday, 13/12/2012:

18:08 - OM SEGERSTEDT I METRO: 

I Metro skriver jag denna vecka om en av mina allra största hjältar, Torgny Segerstedt, som jag skrev ett kapitel om i Den svenska liberalismens historia 1998. Något om hans politik, men främst om hans karaktär:

"Om man slås ned kan man resa sig, men om man sviker sig själv är man förlorad."


Monday, 10/12/2012:

11:59 - ETT MANIFEST FÖR FRI RÖRLIGHET: 

Nu är min och Fredrik Segerfeldts bok Migrationens kraft publicerad. Det är berättelsen om varför migration är något mycket naturligt och oftast bra för migranten, för invandrarlandet och utvandrarlandet - och med ett kapitel om hur den skulle kunna fungera mycket bättre om den svenska modellen - den inre gränsen - förändrades. Boken är relativt kort och skriven på kort tid för att öppna nya perspektiv, men vi hoppas att den fyller en viktig funktion i en debatt som har kommit att handla allt för mycket om att ifrågasätta människor i stället för att ifrågasätta system.

Köp den från Bokus eller Adlibris.

Andreas Bergh är först ut med en recension:

"Greppet att skriva om mycket på få sidor fungerar. Boken är hisnande och faktaspäckad, och levererar mängder av tänkvärdheter för den diskussionssugne."

Och, inte minst:

"Boken avslutas med en briljant epilog. Skippa Tjuren Ferdinand på julafton och idka istället höglösning av dessa tre sidor!"


Monday, 3/12/2012:

16:20 - RESEBERÄTTELSE FRÅN SYDAMERIKA: 

I nästan tre veckor jag rest runt i Sydamerika. Främst för att koppla av, men också för att lära mig mer om en region som är stadd i mycket snabb förändring. Under tiden har jag skrivit korta resebetraktelser för Expressen. De finns nu samlade här:

1) Populisterna har övergivit Brasilien

2) Argentina går mot katastrof

3) Chile ger Sydamerika hopp

På söndag avslutar jag serien med en större, sammanfattande reflektion.


Monday, 26/11/2012:

10:45 - DEBATTEN EFTER FRA-DEBATTEN: 

I dag ger tankesmedjan Fores ut antologin Integritet i en digital värld : Sju texter om individ och internet, där bl a jag skriver. Den lanseras i Stockholm 18.00, och den som har vägarna förbi kan anmäla sig här eller på Facebook.

Här kan man läsa utdrag ur bl a mitt kapitel.


Friday, 9/11/2012:

15:38 - 6 DEC: MIGRATIONENS KRAFT : 

När banker och stater slösar bort våra pengar reagerar många européer med att skälla mot minoriteter, muslimer och judar. Och jag befarar att vi bara har sett början på en ny våg av främlingsfientlighet i Europa.

För att göra vad jag kan för att bemöta denna skriver jag tillsammans med Fredrik Segerfeldt på boken Migrationens kraft: Därför behöver vi öppna gränser. En bok där vi förklarar varför rörlighet är en viktig mänsklig rättighet och varför det kan gynna migranten, invandrarlandet och utvandrarlandet - och hur det skulle kunna göra det mycket mer än i dag om vi reformerade vår arbetsmarknad.

Varmt välkommen på releasefest på United Spaces i Stockholm den 6 december, 18.00.


15:30 - TVÅ NYA ARTIKLAR: 

I Metro skriver jag om att det här var det dyraste och smutsigaste presidentvalet under din livstid - om du är tre år gammal

I Svenska Dagbladet tittar jag på debatten om usla arbetsvillkor hos H&M:s underleverantörer, och menar att om detta är exploatering så är problemet i världen att inte fler har fått dela av denna exploatering.


Friday, 2/11/2012:

12:38 - MY NEW FILM ONLINE FOR TWO WEEKS: 

My new documentary on the debt crisis, Europe´s Debt: America´s Crisis? is up and running on PBS stations all over the US. Watch the carriage information here.

But for two weeks, you can now also see it online for free. Last day, November 15.


12:35 - TVÅ ARTIKLAR I METRO: 

Om McGovern och Goldwater, de två presidentkandidaterna som förlorade och vann - och vad svenska politiker borde lära sig av dem.

Och om SAS - flygbolaget som inte slarvar bort ditt bagage, men väl dina pengar.


Sunday, 28/10/2012:

22:55 - HJÄRNREVOLUTIONEN: 

Nu finns min nya bok i handeln, Hjärnrevolutionen: Varför din intelligens påverkar allt du gör - och allt du gör påverkar din intelligens (Natur och Kultur) Det är en bok där jag försöker beskriva det mest spännande jag har stött på de senaste åren - den nya syn på vår hjärna och vår intelligens som forskarna har kommit fram till under de senaste decennierna. Det är en bok om din kognitiva förmåga, och vad du kan göra åt den.

Köp den hos Adlibris eller Bokus.

Hos Adlibris kan du också smygläsa inledningen.

Om du köper det nya numret av tidskriften Modern Psykologi kan du läsa ett annat utdrag ur boken.

I Obs i P1 höll jag nyligen en radioessä om bokens tes.

Den som vill höra mig tala om boken i realtid kan i stället besöka min presentation på Akademibokhandeln i Lund på torsdag kl 18.00.


Sunday, 21/10/2012:

16:32 - PAUL KRUGMAN ROPADE HEJ FÖR TIDIGT: 

På Svenska Dagbladets ledarsida skriver jag om den IMF-studie om problemen med åtstramningar som fick Paul Krugman att utropa seger i debatten. Det fanns bara ett fel med den: IMF hade räknat fel.


Thursday, 18/10/2012:

00:35 - "DÖDA BART"-POLITIKEN SOM SABOTERAR PRESIDENTVALET: 

I veckans Metro lånar jag några metaforer från The Simpsons för att förklara varför det är så svårt att rösta i USA - även om man skulle få.

Jag passar samtidigt på att berätta vilken kandidat jag skulle stödja. Efter att ha lyssnat på Obama och Romney i detalj har jag kommit fram till att min kandidat är Gary Johnson.


Saturday, 13/10/2012:

15:36 - I SVD OM EU OCH FREDSPRISET: 

I Svenska Dagbladet i dag skriver jag om att Europatanken förtjänar ett fredspris, men att norska Nobelkommitténs tajming är tragikomisk. Euroexperimentet och den centralisering av EU som nu sker i spåren av krisen håller på att återskapa de konflikter som EU skapades för att lösa.


Friday, 5/10/2012:

13:40 - BOKRELEASE I LUND: 

Jag håller föredrag om Eurokrasch vid en tillställning i Edens Hörsal i Lund, Paradisgatan 5H, tisdag 9 oktober, kl 19.00.

Boken kommer att finnas till försäljning. Hjärtligt välkommen, vem du än är och varifrån du än kommer. Arrangerat av LUPEF & Ateneum.

Anmälan här.


13:30 - ETT EUROPA UTAN EUROKRASCH OCH UTAN NYA JOBB: 

Om du går i funderingar på att läsa min nya bok Eurokrasch inom den närmaste tiden så råder jag dit att köpa den nu. Det har bara gått tre dagar sedan den officiellt lanserades, och redan är en tredjedel av upplagan slut. VI kommer troligen inte att hinna få en ny upplaga innan den gamla är slut. Så skynda att fynda, t ex hos Bokus eller Adlibris.

I Metro skrev jag denna vecka en artikel om hur Europas väldiga svårighet med att få fram nya investeringar och jobb kan illustreras av en tefabrik i Marseille.


Wednesday, 26/9/2012:

12:43 - EUROKRASCH UTE NU: 

Nu finns min nya bok, Eurokrasch : En tragedi i tre akter, i handeln.

Den går att beställa hos Bokus och Adlibris.


11:11 - PROGRAM VID BOKMÄSSAN: 

Johan Norberg vid 2012 års bok- och biblioteksmässa i Göteborg.

Torsdag 27 september

17.30: Föredrag om eurokrisen, Chalmers.

Fredag 28 september

11.00: Samtal och signering, Hydra, B07:57

13.30: Diskuterar eurokris med Johan Ehrenberg, ETC, B05:62

15.45: Intervju om hjärnrevolutionen, Axess TV, C04:41

17:00: Sagostund vid Hydras montermingel, B07:57

Lördag 29 september

11.00: Samtal och signering, Hydra, B07:57

15.00: Diskuterar eurokris med Alexandra Pascalidou, Expressen, F01:39 (andra våningen)

16.30: Föreläsning om hjärnrevolutionen, Natur och Kultur, J2 (andra våningen)

Söndag 30 september

11.00: Samtal och signering, Hydra, B07:57 (om jag inte måste åka hem tidigare)

Den som bara vill plocka upp ett exemplar av min Eurokrasch finns den hos Hydra B07:57, och Hjärnreveolutionen torde finnas hos Natur och Kultur, B04:52.


Monday, 24/9/2012:

08:59 - NY BOK. RELEASEFEST 2 OKT: 

Kraschar euron? Kraschar Europa? Och finns det något vi kan göra åt det?

Nu är min nya bok på väg från tryckeriet, Eurokrasch : en tragedi i tre akter.

Tisdag 2 oktober håller Hydra förlag releasefest från 18.00 på United Spaces i Waterfront Building, Stockholm. Du är hjärtligt välkommen, men antalet platser är begränsat. Anmäl dig nu.


Friday, 21/9/2012:

10:48 - JAG RECENSERAR NINA BJÖRK: 

Nina Björk är en av landets mest vältaliga och tongivande kritiker av kapitalism och konsumtion, vilket gör att det känns angeläget att granska hennes argument. I Expressen Kultur recenserar jag hennes nya bok, Lyckliga i alla sina dagar, och förklarar varför hon ställer empiriska frågor utan empiriska svar.


Wednesday, 19/9/2012:

16:30 - STATEN SOM RISKKAPITALIST: 

I Metro skriver jag i dag om vad som händer när alliansregeringen leker riskkapitalist med våra pengar. Tänk om fler journalister kunde granska dessa 20 miljarder i stället för att bara lusläsa kvittona från deras kickoffer.


Thursday, 13/9/2012:

17:22 - NEW MEMBER OF THE BOARD OF MPS: 

The Mont Pelerin Society is the most prestigious international classical liberal organisation. F A Hayek took the initiative in 1947 to create a network for scholars and thinkers who were concerned with the rise of collectivism, and wanted to deepen the understanding of the open society and the market economy. Among the founders were Ludwig von Mises, Milton Friedman and Karl Popper. Many of the greatest liberal thinkers of our time have led the organisation and eight MPS members have gone on to win the Nobel Prize of economics.

MPS has continued to be an important place for classical liberals to meet, learn from and inspire each other, with a global, General Meeting every two years and regional meetings annually.

I am honoured to have been elected to serve as a member of the board of the Mont Pelerin Society for the next six years.


<- Newer entries - Older entries ->

 

Send this page to a friend
Adapt this page for print
 


For technichal inqueries regarding this site, please contact webmaster@johannorberg.net

 

Next event:

More ->