Zombiehotet partiernas mest seriösa säkerhetsdiskussion

Sajten nejtackzombies frågade nyligen riksdagspartierna om de har någon politik mot zombiehotet, och flera partier svarade lekfullt om kommunala handlingsplaner mot zombies och ROT-avdrag för att bygga zombiesäkra bunkrar. Jag tror att det är så nära årets valrörelse kommer en seriös diskussion om försvars- och säkerhetspolitik.

Borde det inte vara annorlunda den här gången? En bestialisk islamistisk terrorgrupp som får al-Qaida att framstå som måttfullt har skapat en egen stat i Mellanöstern och utrotar minoriteter och motståndare. Samtidigt invaderar Ryssland ett europeiskt land. En populär nationalisttänkare, Alexander Dugin uppmanar Putin att ”utrota” Ukrainas befolkning och nationalpopulisternas ledare i parlamentet, Zjirinovskij, vill se kärnvapenattacker mot Polen om landet inte underkastar sig. En av Putins tidigare rådgivare hävdar att Putin på sikt vill införliva de baltiska staterna och Finland i Stor-Ryssland.

Är det inte ett lämpligt tillfälle att fundera över vilka militära hot som finns i vår värld och hur vi kan försvara oss mot dem? Nästan alla Europas demokratier garanterar varandras säkerhet genom Nato men eftersom vi en gång i tiden trodde att det var moraliskt högtstående att vara neutral mellan demokrati och diktatur sitter vi fortfarande utanför. Vi samarbetar med försvarsalliansen, men som icke-medlemmar kan vi inte räkna med hjälp om vi blir angripna och vi kan inte påverka Nato att satsa mer på försvaret av Östersjöområdet. Ett resultat är att vi tror att vi måste ha en stor egen försvarsindustri, vilket är skälet till att statsråden blir handelsresande i JAS-plan och att våra försvarsmyndigheter skapar hemliga samarbeten med diktaturer som Kina och Saudiarabien.

Bortsett från FP fegar allianspartierna om Natomedlemskap, men de principiella motståndarna finns hos de rödgröna partierna. I valrörelsen 2010 krävde de att USA skulle avveckla alla militära baser utomlands, även i länder som desperat önskar dem som skydd mot hotfulla grannar. S har nyktrat till sedan dess, men det parti de tänker bilda regering med, Miljöpartiet, är fortfarande kritiska mot att militärt försvar över huvud taget. Bara för ett par år sedan skrev partiet att försvaret borde omvandlas till ett ”ickevåldsförsvar” vars uppgift var att ”föra ickevåldskamp vid ett eventuellt angrepp”. Det enda hoppet att klara en rysk invasion skulle alltså vara att angriparna skrattar ihjäl sig.

När MP-språkröret Åsa Romson talar om försvaret säger hon att det ska vara till för att försvara oss mot ”cyberattacker, ökad antibiotikaresistens, klimatförändringar och översvämningar”. Det är ju bra, men det skulle inte skada att ha ett försvar även mot attackflygplan och stridsvagnar.

+ Cotbot City En lysande spel-app där man enkelt bygger en stad, kör runt i olika fordon och löser uppdrag. Om jag hade haft det när jag var 3-5 år hade mina föräldrar kunnat gå på restaurang i lugn och ro.

– Uber stoppas i Tyskland Taxiföretaget Uber hotas nu med böter på 2,3 miljoner kronor för varje färd i Tyskland. Problemet är att de är för bra så att de konkurrerar ut andra.